In het kort

Waarom:

Historische boerderij de Woenderskamp uit ca. 1850 is in 1997 door ons (weervrouw Margot Ribberink (o.a. RTL4) en ondergetekende, restauratiearchitect Servaas van Elteren ) gekocht in zeer slechte staat. In de daar op volgende jaren is de zogenaamde “halleboerderij” van 12×16 meter grondig gerestaureerd, maar met behoud van zo veel mogelijk de oorspronkelijke uitstraling.

Aanvankelijk leek het dat de boerderij kon worden opgenomen in de nieuwbouwplannen van Nijmegen in de Waalsprong. Door het plan “ruimte voor de rivier” van het rijk, waarin de Waal ter plaatse van de Nijmeegse Waalbrug moet worden verbreed, was Nijmegen echter genoodzaakt het centrumgebied van Nijmegen noord, dat was voorzien tegenover het bestaande centrum, te verplaatsen. Nijmegen heeft er voor gekozen dat centrum naar het westen te verplaatsen rond het Fort beneden Lent. In combinatie met de oprit naar de nieuwe Waalbrug was handhaving van boerderij Woenderskamp niet meer mogelijk. In 2004 heeft de gemeente daarom geprobeerd de boerderij te kopen met het doel deze af te breken. Dat ging ons echter zeer aan het hart, zowel uit het oogpunt van het behoud van erfgoed (in dit gebied is deze boerderij een van de weinige nog vrij gaaf bewaard gebleven boerderijen) als privé omdat we jaren veel energie in het pand hadden gestoken en het net een beetje leefbaar begon te worden. We hebben daarom bezwaar gemaakt tegen verkoop en sloop en hebben als alternatief verplaatsing voorgesteld. Na overleg met diverse bedrijven, die ervaring hebben op het gebied van verplaatsingen, was ons namelijk gebleken dat verplaatsing technisch mogelijk is en weliswaar een kostbare operatie is maar nou ook weer niet zo kostbaar dat het onrealistisch is om het plan verder uit te werken.

Mits de kosten niet geheel de pan uit zouden rijzen, wilde de gemeente wel meewerken aan de verplaatsingsoptie. Daarop volgden jaren van zoeken naar een geschikte plaats en zorgen dat het bestemmingsplan de verplaatsing mogelijk maakt. De locatie is gevonden in het toekomstig park Waaijensteijn (westelijk van de Griftdijk op de gens van Lent en Nijmegen Noord). In 2010 is het bestemmingsplan voor die locatie definitief geworden en in het voorjaar van 2012 het financiële gedeelte met de gemeente rond kunnen krijgen.  In juli is de notariële acte gepasseerd waarin we o.a. ons perceel hebben verkocht en het nieuwe perceel hebben aangekocht.

voorgevel

Hoe:

Om de boerderij te kunnen verplaatsen zullen de vloeren op de begane grond de vloeren worden verwijderd en zal er een zwaar gewapende 30cm dikke betonvloer met “tanden” in alle binnen en buitenmuren worden aangebracht. De boerderij zal vervolgens met hydraulische vijzels langs 16 heipalen 1,5 meter worden opgetild. Dan kunnen er twee rijen speciale zwaartransportvoertuigen (SPMT’s) onder rijden die de boerderij overnemen en over rijplaten door de weilanden naar de 700 meter verderop te bouwen kelder kunnen verplaatsen. De kelder steekt voor ongeveer een meter boven het huidige maaiveld uit en aanvankelijk zal één van de wanden deels worden weggelaten zodat de boerderij naar binnen kan rijden. Als de SPMT’s dan het pand op de keldermuren hebben laten zakken, kunnen ze er onderuit rijden. Daarna kan de laatste keldermuur worden gesloten. Het uiteindelijk peil van de begane grond ligt dan ca. 1,5 meter boven het huidige maaiveld. Rondom de boerderij zal vervolgens een ophoging van het terrein plaatsvinden zodat de kelder uit het zicht is en de boerderij op een terp (hier eigenlijk eerder “pol”genoemd) komt te staan.

Door wie:

De opdracht voor de engineering, het voorbereiden van de boerderij voor verplaatsing, het vijzelen, het verplaatsen en de bouw van de kelderbak is versterkt aan P. van het Wout funderings en vijzeltechniek uit Waddinxveen. De bouw van de kelder zal worden uitgevoerd door Hardeman Kelderbouw uit Lunteren. Constructeur is KWA engineering uit Gouda. Ontwerp, tekeningen en directievoering; Architectenbureau van Elteren uit Lent.

Wanneer:

Stand per 9 oktober 2012: De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. De heipalen zijn geslagen en de constructievloer in de boerderij is gestort. Ook de kelder op de nieuwe locatie is gereed. Op 31 oktober zal de woning worden opgevijzeld en worden de zwaartransportvoertuigen geplaatst. Op 1 november zal de boerderij worden verplaatst.

Kosten:

Gemeente Nijmegen heeft geld  beschikbaar gesteld voor (de aankoop van) een perceel van dezelfde afmetingen als het huidige (2000m2) en een geldbedrag dat voldoende is om de verplaatsing en de bouw van de kelder kunnen bekostigen.

Naast de verplaatsing zijn er echter nog vele bijkomende kosten zoals verhuizing, opnieuw binnen afwerken van de boerderij, inrichting van de tuin, bouw van een nieuwe schuur, verplanting van de fruitbomen, herbouw van de kas en de ophoging van het perceel tot een terp rond de boerderij. Na de verplaatsing blijft er nog wel enig budget over voor deze zaken, maar te weinig om alles te kunnen uitvoeren. We hebben echter toch gekozen om het project door te zetten en hopen met hulp van enige sponsoring van bedrijven en verder in de loop van de tijd toch alles te kunnen realiseren.